Bitcoin Prime Huvudsaklig bakgrundsbild

Allmänna villkor

Welcome to Bitcoin Prime! Read our Terms and Conditions before you proceed.

Ansvarsfriskrivning för risker

The tremendous volatility of the cryptocurrency market has the potential to make traders successful. However, bear in mind that you might lose your entire investment due to the risks involved. You may lose more money than you’ve invested if you use leveraged trading products such as CFDs. Crypto CFDs are unregulated in the United Kingdom. The United Kingdom’s Financial Conduct Authority (FCA) has begun to impose restrictions on the sale, promotion, and distribution of CFDs on digital assets as per PS 20/10. As a result, providers operating outside the UK cannot offer CFDs to UK investors.

Ett av vårt företags viktigaste mål är att bli ett marknadsföringsverktyg som kan koppla ihop dig med den bästa mäklaren i ditt land. Vårt företag är dock INTE en finansiell rådgivare, en analytiker eller en licensierad mäklare. Vi ger inte personlig investeringsrådgivning eller jämförelser av mäklare.

Du är ansvarig för dina handelsresultat. Våra metoder lovar inte att du kommer att uppnå exceptionella resultat. Varje näringsidkares erfarenhet är unik. Goda resultat är alltid beroende av ens hängivenhet, expertis och hårda ansträngningar. Vi föreslår att du börjar handla tillsammans med ditt heltidsjobb. Innan du gör någon investering bör du noggrant utvärdera din erfarenhet, din finansiella ställning, dina investeringsmål och din risktoleransnivå och tala med en oberoende finansiell rådgivare för att försäkra dig om att handel är lämplig för dig.

Upplysning om Affiliate

Tänk på att när du klickar på och interagerar med affiliate länkarna på vår webbplats kan vi få provisioner från våra affiliate partners oberoende av dina handelsresultat och utan extra kostnad för dig.

Du är helt ansvarig för alla aktiviteter eller länkar som du frivilligt deltar i. Vi tar inget ansvar för innehållet på någon länkad webbplats eller för de länkar som ingår i den. Du bör läsa och förstå villkoren och sekretesspolicyn för varje webbplats från tredje part som du besöker. Du bör se till att du på ett korrekt sätt följer kryptobestämmelserna i ditt land när det gäller användningen av våra partners tjänster. Fortsätt med ansvarsfullhet!

1. Bekräftelse

1.1 Alla användare/besökare bekräftar att de har läst, förstått och accepterat dessa Villkor i vårt bindande juridiska avtal.

1.2 Om du inte godkänner avtalet i dess helhet får du inte använda denna webbplats och dess tjänster.

1.3 Vi förbehåller oss den exklusiva rätten att neka personer tillgång till webbplatsens tjänster.

1.4 Du bekräftar att du är över arton (18) år gammal. Vi har inte för avsikt att marknadsföra våra tjänster till personer under arton (18) år. Personer under minimiåldern får inte tillgång till våra tjänster.

2. Avtalets Tillämpningsområde

2.1 Dessa Villkor reglerar alla åtgärder och relationer som en användare vidtar eller åtar sig på denna webbplats och är inte förhandlingsbara.

2.2 Vi förbehåller oss rätten att justera, ändra, radera eller lägga till i Villkoren när som helst.

2.3 Fortgående användning av webbplatsen medför ett underförstått avtal, och det är användarens ansvar att regelbundet kontrollera dem Allmänna Villkoren för eventuella uppdateringar och ändringar.

3. Äganderätt

Vi äger tillämpliga upphovsrätter, varumärken och andra immateriella rättigheter till allt innehåll på denna webbplats. Vi har varumärkesrättigheter för vårt unika namn, vår logotyp och tillhörande grafik. Användning av sådana varumärken är också strängt förbjuden.

4. Ansvarsfriskrivning och Begränsning

4.1 Ansvarsfriskrivning

We make no warranty that any product or services you will receive on the website or through our third-party service providers will meet your requirements. We will not be held liable for the availability of the underlying internet connection needed when accessing this website.

4.2 Ansvarsbegränsning

Vi har inte något ansvar gentemot dig eller tredjeparter för några skador, vare sig direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra, inklusive men inte begränsat till skador för utebliven vinst och andra immateriella förluster (även om vi har informerats om möjligheten av sådana skador).

5. Juridisk varning

Vi varnar alla som försöker skada, manipulera, vandalisera eller på annat sätt störa denna webbplats att sådana handlingar kommer att strida mot straff- och civilrättsliga bestämmelser. Vi kommer att vidta alla tillgängliga åtgärder som krävs för att få dessa personer eller enheter att ta konsekvenserna av sina handlingar.

6. Webbplatser från tredje part

Vi ansvarar inte för tillgängligheten av webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer, för vilka vi kan tillhandahålla länkar till på vår webbplats. Vi godkänner inte, vi är inte ansvariga för och vi tar inte ansvar för allmänna villkor, sekretesspolicyer, innehåll, produkter och annat material som finns på sådana webbplatser från tredje part.

8. Säkerhet

Vi skall implementera rimliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att vår webbplats är säker i enlighet med de risker som beaktas vid behandling av Personuppgifter. När vi bedömer om säkerheten är lämplig skall vi beakta risknivån och de åtgärder som avses i artikel 32.1 i GDPR.

Vid behov kan du kontakta oss för mer information om våra Allmänna Villkor.