Bitcoin Prime’s vigtigste baggrundsbillede

Vilkår og betingelser

Ansvarsfraskrivelse

Grundet stor volatilitet på krytpvalutamarkedet er potentialet for gevinst meget stort, men husk at det også indebære store risici. Ved brug af gearede handelsprodukter som CFD’er, kan du risikere at miste flere penge, end du investere. Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien (i henhold til PS 20/10) har gjort det ulovligt at markedsføre handel med CFD’er, hvilket betyder at det ikke kan markedsføres af udenlandske virksomheder og derfor acceptere besøge fra Storbritannien.

Vores mål er at blive et marketingsværktøj, der kan få dig i kontakt med den bedste mægler i dit land. Vi er ikke selv en finansiel rådgiver, analytikere eller autoriseret mægler. Som virksomhed yder vi ikke personlig investeringsrådgivning eller mæglersammenligninger.

Resultaterne af dine handler er du selv ansvarlig for og samtidig kan vi ikke love, at vores metoder vil give dig succes. Gode resultater er afhængige af viden, ekspertise og hårdt arbejde. Vi anbefaler du handler mens du stadig er i dit fuldtidsjob. Husk at evaluere din investeringserfaring, økonomi, målsætning for investering og risikostyring, og få den nødvendige rådgivning, for at sikre bedst muligt succes.

Oplysning om affiliate

Husk venligst, at når du klikker på og interagerer med affiliate-links på vores websted, kan vi modtage provisioner fra vores affiliate-partnere uanset dine handelsresultater. Du vil ikke opleve nogen ekstra udgifter som følge af den provision, vi får.

Du er fuldt ud ansvarlig for ethvert link, du frivilligt går ind på. Vi påtager os intet ansvar for indholdet af et linket websted eller de links, der er inkluderet i det. Du bør læse og forstå vilkårene og betingelserne samt fortrolighedspolitikkerne for hvert tredjepartswebsted, du besøger. Du bør sikre dig, at du overholder kryptoforordninger i dit land korrekt med hensyn til brugen af vores partneres tjenester. Fortsæt med due diligence!

Hjemmesiden er vores ejendom, som i det følgende kollektivt omtales som "vi", "vores" eller "os".

Udtrykket "Du" bruges i flæng til at henvise til dette webstedets brugere og dets relaterede tjenester og til alle andre besøgende.

1. Anerkendelse

1.1 Alle brugere/besøgende anerkender, at de har læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser for brug en bindende juridisk aftale ("aftalen").

1.2 Hvis du ikke accepterer aftalen i sin helhed, kan du ikke bruge dette websted og dets tjenester.

1.3 Vi forbeholder os retten til at nægte enhver person adgang til dette websted og dets tjenester.

1.4 Du anerkender, at du er over atten (18) år. Vi har ikke til hensigt at markedsføre vores tjenester til personer under atten (18) år. Personer under minimumsalderen må ikke få adgang til vores tjenester.

2. Aftalens anvendelsesområde

2.1 Disse vilkår og betingelser regulerer alle handlinger og relationer, som en bruger foretager eller påtager sig med dette websted, og de er ikke omsættelige.

2.2 Vi forbeholder os ret til at ændre, ændre, slette eller tilføje til nogen af disse vilkår fra tid til anden.

2.3 Hjemmesidens fortsatte brug rejser en underforstået aftale, og det er brugerens ansvar at kontrollere Vilkårene og betingelserne hyppigt for eventuelle opdateringer og ændringer.

3. Ejendomsretlige rettigheder

Vi ejer de gældende ophavsrettigheder, varemærker og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til alt indhold på dette websted. Vi har varemærker for vores unikke navn, logo og tilhørende grafik. Brugen af sådanne varemærker er også strengt forbudt.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrænsning

4.1 Ansvarsfraskrivelse

vi giver ingen garanti for, at produkter eller tjenester, som du modtager på hjemmesiden eller gennem vores tredjepartstjenesteudbydere, vil opfylde dine krav. hjemmesidens indhold, tjenester og andre tredjepartsprodukter, som du modtager, kan indeholde fejl, fejl, problemer eller andre begrænsninger. vi kan ikke holdes ansvarlige for tilgængeligheden af den underliggende internetforbindelse, der er tilknyttet ved adgang til denne hjemmeside. ingen rådgivning opnået fra denne hjemmeside eller vores tredjepartstjenester skal give anledning til og garanti, der ikke udtrykkeligt er anført i aftalen.

4.2 Begrænsning af erstatningsansvar

vi skal ikke pådrage os noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart for nogen form for skader, uanset om de er direkte, indirekte, tilfældige, følgeskader eller eksemplariske, herunder men ikke begrænset til skader for tabt fortjeneste og andre immaterielle tab (selv om vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader) hvis de gældende love ikke tillader en sådan begrænsning af ansvar, skal vores maksimale ansvar over for dig til enhver tid være begrænset under alle omstændigheder til maksimalt bitcoin prime.

5. Juridisk advarsel

Vi advarer enhver person, der forsøger at beskadige, manipulere, vandalisere eller på anden måde forstyrre dette websted, mod strafferetlige og civilretlige bestemmelser. Vi vil benytte alle tilgængelige retsmidler, der er nødvendige for at bringe sådanne personer eller enheder, der begår overtrædelser, til at stå til ansvar for deres handlinger.

6. Tredjeparts websteder

Vi er ikke ansvarlige for tilgængeligheden af tredjepartswebsteder, der tilhører tredjepartsudbydere, som vi kan give links til på vores websted. Vi støtter ikke, er ikke ansvarlige eller påtager os ansvar for vilkår og betingelser, privatlivspolitikker, indhold, produkter og andre materialer, der er tilgængelige på sådanne tredjepartswebsteder.

7. Valg af lovvalg og værneting

7.1 Denne aftale skal fortolkes og overvåges i alle henseender i henhold til lovgivningen i Bitcoin Prime.

7.2 Parterne vil forsøge at forhandle en løsning på ethvert krav eller tvist i god tro.

7.3 Hvis forhandlingen mislykkes, vil parterne indsende tvisten/kravet til Bitcoin Prime for at høre kravet og afgøre sagen.

8. Sikkerhed

Vi skal implementere rimelige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at vores websted er sikkert i overensstemmelse med de risici, der overvejes i forbindelse med behandling af personoplysninger. Når vi afgør, om sikkerheden er hensigtsmæssig, skal vi tage hensyn til det involverede risikoniveau og de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, i GDPR.