Główna grafika tła Bitcoin Prime

Regulamin

Welcome to Bitcoin Prime! Read our Terms and Conditions before you proceed.

Wyłączenie odpowiedzialności za ryzyko

Ogromna zmienność rynku kryptowalut tworzy potencjał szybkiego sukcesu inwestycyjnego. Należy jednak pamiętać, że ze względu na związane z tym ryzyko, możesz stracić całą swoją inwestycję. Możesz nawet stracić więcej środków, niż zainwestowałeś, jeśli korzystasz z lewarowanych produktów handlowych, takich jak kontrakty CFD. Kontrakty CFD na kryptowaluty nie są regulowane w Wielkiej Brytanii. Brytyjski Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) zaczął nakładać ograniczenia na sprzedaż, promocję i dystrybucję kontraktów CFD na aktywa cyfrowe, zgodnie z PS 20/10. W związku z tym dostawcy działający poza Wielką Brytanią nie mogą oferować kontraktów CFD inwestorom brytyjskim.

Jednym z głównych celów naszej firmy jest stanie się narzędziem marketingowym, które pozwoli połączyć Cię z najlepszym brokerem w Twoim kraju. Nasza firma NIE zajmuje się doradztwem finansowym, ani analizą, nie jesteśmy też licencjonowanymi brokerami. Nie udzielamy osobistych porad inwestycyjnych, ani nie przeprowadzamy porównań brokerów.

Ponosisz odpowiedzialność za swoje wyniki inwestycyjne. Nasze metody nie obiecują, że osiągniesz wyjątkowe wyniki. Doświadczenie każdego handlowca różni się od innych. Dobre wyniki zawsze zależą od indywidualnego poświęcenia, doświadczenia i ciężkiego wysiłku. Sugerujemy rozpoczęcie inwestowania równolegle z pracą na pełen etat. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji, powinieneś dokładnie ocenić swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i poziom tolerancji ryzyka, a także porozmawiać z niezależnym doradcą finansowym, aby upewnić się, że taka forma wymiany handlowej jest dla Ciebie odpowiednia.

Ujawnienie informacji o podmiotach powiązanych

Pamiętaj, że po skorzystaniu z linków partnerskich znajdujących się na naszej stronie internetowej, możemy otrzymać prowizję od naszych partnerów niezależnie od Twoich wyników inwestycyjnych. Nie poniesiesz jednak żadnych dodatkowych kosztów związanych z otrzymaną przez nas prowizją.

Odpowiadasz w pełni za każde dobrowolne kliknięcie linku na naszej stronie i przekierowanie do strony zewnętrznej. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których prowadzą odnośniki, ani zawarte w nich linki. Powinieneś dokładnie zapoznać się z warunkami i polityką prywatności każdej odwiedzanej przez Ciebie strony internetowej poza platformą. Musisz upewnić się, że postępujesz zgodnie z przepisami regulującymi rynek kryptowalut, które obowiązują w Twoim kraju w zakresie korzystania z usług naszych partnerów. Zapoznaj się ze wszystkimi zapisami bardzo dokładnie!

1. Oświadczenie

1.1 Wszyscy użytkownicy/odwiedzający potwierdzają, że przeczytali, zrozumieli i zaakceptowali niniejsze warunki jako wiążącą umowę prawną ("Umowa").

1.2 Jeśli nie zgadzasz się z całokształtem umowy, nie możesz korzystać z niniejszej strony i jej usług.

1.3 Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odmowy dostępu do usług na niniejszej stronie internetowej dowolnej osobie.

1.4 Użytkownik potwierdza, że ma ukończone osiemnaście (18) lat. Nie oferujemy naszych usług osobom poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osoby poniżej minimalnego wieku nie mogą korzystać z naszych usług.

2. Zakres umowy

2.1 Niniejszy regulamin określa wszelkie działania oraz relacje użytkownika z niniejszą stroną internetową i nie podlega negocjacjom.

2.2 Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany, modyfikacji, usuwania lub uzupełniania któregokolwiek z niniejszych warunków.

2.3 Dalsze korzystanie ze strony internetowej stanowi dorozumianą akceptację regulaminu, a obowiązkiem użytkownika jest częste sprawdzanie jego treści pod kątem jakichkolwiek aktualizacji i zmian.

3. Prawa własności

Jesteśmy właścicielem stosownych praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej do wszystkich treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. Posiadamy znaki towarowe dla naszej unikalnej nazwy, logo i powiązanych elementów graficznych. Używanie ww. znaków towarowych jest również surowo zabronione.

4. Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenia

4.1 Zastrzeżenie

Nie gwarantujemy, że jakikolwiek produkty lub usługi dostępne na naszej stronie internetowej lub oferowane przez naszych pośredników zewnętrznych spełnią Twoje wymagania. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego koniecznego do użytkowania niniejszej strony internetowej.

4.2 Ograniczenie odpowiedzialności

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub przykładowe, z włączeniem i nie tylko utraty zysków i innych strat niematerialnych (nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód).

5. Ostrzeżenie prawne

Ostrzegamy, że każda osoba, która próbuje uszkodzić, manipulować, wandalizować lub w inny sposób zakłócać działanie niniejszej strony internetowej, łamie prawo karne i cywilne. Podejmiemy wszelkie dostępne środki zaradcze niezbędne do poddania takich osób lub podmiotów karze za ich działania.

6. Strony internetowe podmiotów trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność stron internetowych należących do podmiotów trzecich, do których linki możemy udostępniać na naszej stronie internetowej. Nie wspieramy, nie jesteśmy odpowiedzialni, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek warunki, politykę prywatności, treści, produkty i inne materiały dostępne na takich zewnętrznych stronach internetowych.

7. Bezpieczeństwo

Wdrożymy rozsądne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej względem zagrożeń branych pod uwagę przy przetwarzaniu danych osobowych. W celu określenia stosowności zabezpieczeń uwzględnimy poziom ryzyka oraz środki wymienione w Art. 32 Ust. 1 GDPR.

W razie potrzeby skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat Warunków korzystania z platformy.