Bitcoin Prime Algemene Achtergrondafbeelding

Algemene Voorwaarden

Risico Disclaimer

The tremendous volatility of the cryptocurrency market has the potential to make traders profitable, but bear in mind that you might lose your whole investment due to the risks involved. You may lose more money than you invest if you use leveraged trading products such as CFDs. Crypto CFDs are unregulated in the United Kingdom. The United Kingdom's Financial Conduct Authority (FCA) has begun to impose restrictions on the selling, promotion, and distribution of CFDs on digital assets as per PS 20/10. As a result, providers operating outside the UK are unable to offer CFDs to UK investors.

Een van de belangrijkste doelstellingen van ons bedrijf is om een marketinginstrument te worden dat u in contact kan brengen met de beste makelaar in uw land. Ons bedrijf is GEEN financieel adviseur, analist of gelicentieerde makelaar. We geven geen persoonlijk beleggingsadvies en vergelijken geen makelaars.

U bent verantwoordelijk voor uw handelsresultaten. Onze methoden kunnen niet beloven dat u uitzonderlijke resultaten zult behalen. De ervaring van iedere handelaar is anders. Goede resultaten zijn altijd afhankelijk van iemands toewijding, deskundigheid en krachtige inspanning. We raden u aan te beginnen met verhandelen naast uw full-time baan. Alvorens een investering te doen, zou u zorgvuldig uw investeringservaring, financiële positie, investeringsdoelen en risicotolerantieniveau moeten evalueren, evenals met een onafhankelijke financiële adviseur spreken om er zeker van te zijn dat cryptocurrency verhandelen geschikt voor u is.

Openbaarmaking van affiliates

Houd er rekening mee dat wanneer u op de affiliate links op onze website klikt en u er interactie mee heeft, we commissies van onze affiliate partners kunnen ontvangen, ongeacht uw handelsresultaten. U wordt geen extra kosten in rekening gebracht als gevolg van de commissie die we ontvangen.

U bent volledig verantwoordelijk voor elke connectie die u vrijwillig aangaat. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van een gelinkte website of de links die erin zijn opgenomen. U moet de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke website van derden die u bezoekt lezen en begrijpen. U moet ervoor zorgen dat u op de juiste wijze voldoet aan de crypto-regelgeving in uw land met betrekking tot het gebruik van de diensten van onze partners. Ga door met grondig onderzoek!

De website is ons eigendom, waarnaar hierin gezamenlijk wordt verwezen als "wij", "onze", of "ons".

De term "U" wordt door elkaar gebruikt om te verwijzen naar de gebruikers van deze website en de bijbehorende diensten, en alle andere bezoekers.

1. Erkenning

1.1 Alle gebruikers/bezoekers erkennen dat zij deze gebruiksvoorwaarden hebben gelezen, begrepen en aanvaarden een bindende wettelijke overeenkomst (de "Overeenkomst").

1.2 Indien u niet akkoord gaat met de volledige overeenkomst, kunt u geen gebruik maken van deze website en haar diensten.

1.3 We houden ons het exclusieve recht voor om personen de toegang tot de diensten van deze website te ontzeggen.

1.4 U erkent dat u ouder bent dan achttien (18) jaar. Het is niet onze bedoeling onze diensten te verkopen aan personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Personen onder de minimumleeftijd mogen geen toegang krijgen tot onze diensten.

2. Reikwijdte van de Overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en relaties die een gebruiker onderneemt of aangaat op deze website en zijn niet discuteerbaar.

2.2 We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of aan te vullen.

2.3 Het verdere gebruik van de website brengt een impliciete overeenkomst met zich mee, en het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om regelmatig de Voorwaarden te controleren op eventuele updates en wijzigingen.

3. Eigendomsrechten

We bezitten de toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de gehele inhoud van deze website. We hebben handelsmerken voor onze unieke naam, logo, en bijbehorende afbeeldingen. Het gebruik van dergelijke handelsmerken is eveneens ten strengste verboden.

4. Afwijzing en beperking

4.1 Disclaimer

we garanderen niet dat de producten of diensten die u op de website of via onze externe dienstverleners ontvangt, aan uw eisen voldoen. De inhoud van de website, diensten en andere producten van derden die u ontvangt, kunnen bugs, fouten, problemen of andere beperkingen bevatten. We zijn niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de onderliggende internetverbinding die bij toegang tot deze website wordt gebruikt. geen enkel advies dat via deze website of onze externe diensten is verkregen, geeft aanleiding tot enigerlei garantie die niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is vermeld.

4.2 Beperking van aansprakelijkheid

we shall not incur any liability to you or any third party for any damages whether direct, indirect, incidental, consequential, or exemplary, including but not limited to damages for loss of profits and other intangible losses (even if we have been advised on the possibility of such damages) if the applicable laws do not permit such limitation of liability, our maximum liability to you shall at all times be limited under all circumstances to a maximum of bitcoin prime.

5. Wettelijke waarschuwing

We waarschuwen elke persoon die probeert deze website te beschadigen, te manipuleren, te vernietigen of op een andere manier de werking ervan te verstoren, strafrechtelijk en burgerrechtelijk zal overtreden. We zullen alle beschikbare rechtsmiddelen aanwenden die nodig zijn om dergelijke overtredende personen of entiteiten te straffen voor hun daden.

6. Websites van derden

We zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van websites van derden die toebehoren aan derde aanbieders en waarnaar wij op onze website links kunnen verschaffen. We onderschrijven de voorwaarden, het privacybeleid, de inhoud, de producten en andere materialen die op dergelijke websites van derden beschikbaar zijn niet, zijn er niet verantwoordelijk voor en aanvaarden er geen aansprakelijkheid voor.

7. Rechtskeuze en bevoegde rechtbank

7.1 Deze overeenkomst zal in alle opzichten worden geïnterpreteerd en gecontroleerd volgens de wetten van Bitcoin Prime.

7.2 De partijen zullen te goeder trouw trachten te onderhandelen over een regeling voor elke claim of elk conflict.

7.3 Indien de onderhandelingen mislukken, zullen de partijen het conflict/de vordering voorleggen aan Bitcoin Prime om de vordering te horen en de zaak te beslechten.

8. Beveiliging

We zullen redelijke technische en organisatorische maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat onze website veilig is in overeenstemming met de risico's die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt. Bij het bepalen van de geschiktheid van de beveiliging zullen wij rekening houden met het betrokken risiconiveau en de maatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1, van de GDPR.