Bitcoin Prime Huvudsaklig bakgrundsbild

Sekretesspolicy

Läs vår Sekretesspolicy innan du fortsätter.

Webbplatsen Bitcoin Prime tillhör respektive team, även kallat Bitcoin Prime-teamet.

1. Introduktion

1.1. Denna Sekretesspolicy beskriver hur Bitcoin Prime teamet samlar in, behandlar och skyddar användarnas Personuppgifter.

1.2. Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och godkänt de metoder som beskrivs i vår Sekretesspolicy.

2. Informationen vi samlar

Vi kan samla in olika uppgifter, inklusive ditt namn, din adress, ditt kön, din sociala status, din IP-adress med mera. Observera att sådana uppgifter kan delas in i två typer av Personuppgifter: Personligt Identifierbar Information och Icke-Personligt Identifierbar Information. All insamling och behandling av Personuppgifter ska följa relevant lagstiftning.

2.1. Användare tillhandahåller vissa personuppgifter antingen per automatik eller som ett krav för att få tillgång till våra tjänster.

2.2. Delar av Personuppgifterna som vi samlar in kommer från tredjeparter som partners, tjänsteleverantörer och offentligt tillgängliga webbplatser.

2.3. De som inte vill lämna sina Personuppgifter enligt denna Sekretesspolicy bör inte lämna sådana uppgifter. Observera att valet att inte tillhandahålla personlig information kan begränsa tillgången till de tjänster vi erbjuder.

3. Syftena med att Samla in och Hantera Personuppgifter

3.1. Vi samlar in och hanterar Personuppgifter som är relevant för legitim användning.

3.2. Användare som har reservationer apropå hanteringen av deras Personuppgifter för de angivna syftena måste kontakta oss, varpå vi kommer att ta vidta passande steg för att följa dessa önskemål. Sådana handlingar kan innebära nedstängningen av ditt konto och andra relaterade tjänster.

4. Policy för utlämnande av uppgifter

Vi tar inget som helst ansvar för förluster eller skador som uppstår, direkt eller indirekt, till följd av användningen av informationen i denna policy. Bitcoin Primes metod för insamling och behandling av Personuppgifter ska följa relevant lagstiftning.

5. Säkerheten och förvaring av Personuppgifter

5.1. Vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter

5.2. Vår webbplats använder säkra programvaruprocedurer när vi genomför interna processer.

5.3. Vi kan inte och kommer inte att garantera att dina uppgifter är helt säkra när du använder andra tjänster.

5.4. Vi kommer att informera dig om alla överträdelser som kommer till vår kännedom enligt gällande lag.

5.5. You have the right to request modification or removal of your personal details stored on our site.

6. Användningen av Cookies

Vi informerar dig om insamlingen av webbläsar- och cookieinformation när du först går in på vår webbplats. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Vid behov kan du kontakta oss för att få mer information om vår Sekretesspolicy.