Bitcoin Prime Huvudsaklig bakgrundsbild

Integritetspolicy

Bitcoin Prime-webbplatsen tillhör respektive team, även kallat "Bitcoin Prime-teamet".

1. Introduktion

1.1. Denna integritetspolicy beskriver hur Bitcoin Primes team samlar in, behandlar och skyddar användarnas personuppgifter.

1.2. Genom att använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och godkänt de metoder som beskrivs i vår sekretesspolicy.

1.3. Definitioner

  • “Du” hänvisar till användaren.
  • “Personuppgifter” syftar till information som på ett distinkt sätt identifierar en individ.
  • “Besökare” hänvisar till personer som inte har tillgång till delar av webbsidan som har begränsat tillträde.

2. Informationen vi samlar

Vår insamling och hantering av personuppgifter ska förhålla sig till relevant lagstiftning.

2.1. Användare tillhandahåller vissa personuppgifter antingen per automatik eller som ett krav för att få tillgång till våra tjänster.

2.2. Delar av personuppgifterna som vi samlar in kommer från tredje parter som partners, tjänsteleverantörer och offentligt tillgängliga webbplatser.

2.3. De som inte önskar tillhandahålla sina personuppgifter under denna integritetspolicy bör inte ange sådana uppgifter på webbplatsen. Notera att valet att inte tillhandahålla personuppgifter kan begränsa tillgången till tjänsterna som vi erbjuder.

3. Syftena med att samla in och hantera personuppgifter

3.1. Vi samlar in och hanterar personuppgifter som är relevant för legitim användning.

3.2. Användare som har reservationer apropå hanteringen av deras personuppgifter för de angivna syftena måste kontakta oss, varpå vi kommer att ta vidta passande steg för att följa dessa önskemål. Sådana handlingar kan innebära nedstängningen av ditt konto och andra relaterade tjänster.

4. Policy kring avslöjande

Vi tar inget som helst ansvar för förluster eller skador som uppstår, direkt eller indirekt, till följd av användningen av informationen i denna policy. Bitcoin Primes metod för insamling och behandling av personuppgifter ska följa relevant lagstiftning.

5. Säkerheten och förvaring av personuppgifter

All information som ges på vår webbplats ges god tro, men vi ger inga garantier för att informationen är korrekt. Gör alltid din egen efterforskning innan du investerar pengar, alternativt sök personlig rådgivning från en licensierad yrkesutövare.

5.1. Vi vidtar alla lämpliga åtgärder för att skydda dina uppgifter

5.2. Vår webbplats använder säkra programvaruprocedurer när vi genomför interna processer.

5.3. Vi kan inte och kommer inte att garantera att dina uppgifter är helt säkra när du använder våra tjänster.

5.4. Vi kommer att informera dig om alla överträdelser som vi får vetskap om under relevant lagstiftning.

6. Användningen av cookies

Vi informerar dig om insamlingen av webbläsare- och cookieinformation när du först får tillgång till vår webbsida. Vi hänvisar till vår cookie-policy för en omfattande redogörelse kring vår cookie-policy.Cookie-policy.

7. Ändringar i denna integritetspolicy

7.1. Vänligen notera att denna integritetspolicy kan komma att ändras. Vi kommer att informera dig om ändringarna och alternativen du har.